Persondatapolitik

Persondatapolitik

 

Vores retningslinjer for behandling af personoplysninger

Som reparatør af forbrugerelektronik står det os enormt nært at lade vores kunder vide, at vi tager behandling af persondata meget seriøst, og at du kan have tillid til os, når du afleverer dine produkter i vores butikker.Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler persondata fra vores kunder.

 
 
 
 

 

1. Dataansvarlig

Ubreak Wefix er dataansvarlige for de behandlinger af personoplysninger, som behandles i forbindelse med indleveringen og evt. reparation af en enhed. Herudover vil der ved afgivelse af ordrer eller salgsanmodninger på vores hjemmesider registreres oplysninger om – bl.a. – dit navn, adresse og e-mail med henblik på at fuldføre din ordre.

Bemærk, at der også forekommer situationer, hvor Ubreak Wefix reparerer enheder på foranledning af forsikringsselskaber, som i forbindelse med en forsikringssag videresender enhed og personoplysninger til Ubreak Wefix med henblik på reparation. I disse situationer vil forsikringsselskabet være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2. Hvorfor Ubreak Wefix behandler oplysninger om dig

Ubreak Wefix indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne levere vores services til dig. Det er fx navn, adresse, e-mail samt registrerings- og kontonummer, hvis vi skal overføre penge til dig.
 
 
Vi behandler ikke personoplysninger fra indleverede enheder (fx billeder, SMS’er, e-mails og lign.), ligesom vi naturligvis ikke opbevarer personoplysninger fra de indleverede enheder efter endt reparation.
 
 
Hvis du har givet samtykke til markedsføring, vil dine personoplysninger også anvendes for at kunne fremsende mere målrettet markedsføringsmateriale til dig.
 
 
Herudover opbevarer Ubreak Wefix betalingsoplysninger for opfyldelse af krav i bogføringsloven.

3. Videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere

Ubreak Wefix videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. En konkret reparationssag kan dog nødvendiggøre, at Ubreak Wefix videregiver dine oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører i forbindelse med en behandling af en sag. Dette kan f.eks. være ske ved ombytning af en iPhone, hvor bl.a. navn og e-mail kræves af Apple.

4. Ændring af urigtige oplysninger samt overblik over alle registrerede oplysninger

Ubreak Wefix beholder og behandler kun data omkring dig, så længe der findes et sagligt formål. Når formålet ophører, slettes dine oplysninger fra vores systemer.

Du kan altid henvende dig hvis du ønsker indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig, behandlingen af disse eller om de måtte være blevet videregivet.

Skriv til os på http://support@ubreakwefix.dk

5. Klage over vores behandling af dine oplysninger

Hvis ikke du er tilfreds med Ubreak Wefix besvarelse på en henvendelse vedrørende behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Skibhusvej 109
5000 Odense C.